پیش شماره‌های فعال و مراکز مخابراتی آماده ارائه سرویس در تبريز

جهت مشاهده مراکز مخابراتی آماده ارائه سرویس در منطقه خود میتوانید از کادر مقابل استفاده نمائید.
انتخاب مرکز :
مراکز مخابراتیکافو نوریپیش شماره‌های فعال
آزادی 3475 - 3476 - 3477 - 3478 - 3479
ارم 3230 - 3231
ائل‌گلی 3380 - 3381 - 3382
باقرخان 3260 - 3261
بهار 3280 - 3281 - 3282 - 3283 - 3284
باغ معروف 34315 - 34316 - 34317
باکری 3445 - 3446 - 3447 - 3448
باسمنج 3634
پایگاه هوائی 3264
تجلائی 3544 - 3545
خسروشاه 3244
رجائی 3334 - 3335 - 3336 - 3337
رحیمیان 3523 - 3524 - 3525 - 3526 - 35276 - 35277
ستارخان 3266 - 3267
سردرود 3403 - 3420 - 3421
سعیدآباد 36306 - 36307
شادآباد مشایخ 3632
شهریار 3655 - 3656 - 3657 - 3658
طالقانی 3540 - 3541 - 3542 - 3543
علامه 3286 - 3287 - 3288 - 3289
عالی‌نسب (پاک) 36309
فکوری(رادار) 34300 - 34301 - 34302 - 34303 - 34304
فجر 3637
فهمیده 3666 - 3667 - 3668 - 3669
قاضی 3233 - 3234 - 3235 - 3236 - 3237
قندی 3553 - 3554 - 3555 - 3556 - 3557
کجوار 34310 - 34311 - 34312 - 34313
گلکار 3328
گلستان 3551 - 3552
مدنی 3440 - 3441 - 3442 - 3443 - 3444
چمران 3424 - 3425 - 3426 - 3427
ولیعصر 3327 - 3329 - 3330 - 3331 - 3332 - 3333 - 3339
یاغچیان 3384 - 3385 - 3386