پیش شماره‌های فعال و مراکز مخابراتی آماده ارائه سرویس در تبريز

جهت مشاهده مراکز مخابراتی آماده ارائه سرویس در منطقه خود میتوانید از کادر مقابل استفاده نمائید.
انتخاب مرکز :
مراکز مخابراتیکافو نوریپیش شماره‌های فعال
آزادی 475 - 476 - 477 - 478 - 479
ارم 230 - 231
ائل‌گلی 380 - 381 - 382
باقرخان 260 - 261
بهار 280 - 281 - 282 - 283 - 284
باغ معروف 4315 - 4316 - 4317
باکری 445 - 446 - 447 - 448
باسمنج 634
پایگاه هوائی 264
تجلائی 544 - 545
خسروشاه 266
رجائی 334 - 335 - 336 - 337
رجائی ایرانسل 1 3380
رجائی ایرانسل 2 3381
رحیمیان 523 - 524 - 525 - 526 - 5276 - 5277
ستارخان 266 - 267
سردرود 403 - 420 - 421
سعیدآباد 6306 - 6307
شادآباد مشایخ 632
شهریار 655 - 656 - 657 - 658
صدرالشعراء 527 - 528
طالقانی 540 - 541 - 542 - 543
علامه 286 - 287 - 288 - 289
عالی‌نسب (پاک) 6309
فکوری(رادار) 4300 - 4301 - 4302 - 4303 - 4304
فجر 637
فهمیده 666 - 667 - 668 - 669
قاضی 233 - 234 - 235 - 236 - 237
قندی 553 - 554 - 555 - 556 - 557
کجوار 4310 - 4311 - 4312 - 4313
گلکار 328
گلستان 551 - 552
مدنی 440 - 441 - 442 - 443 - 444
مرزداران مرزداران 6380
چمران 424 - 425 - 426 - 427
ولیعصر 327 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 339
یاغچیان 384 - 385 - 386